Εισαγωγή στη φορολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8249-42-4
Μπένου Γ., Αθήνα, 1/2003
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 26.51 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 633 γρ, 372 σελ.
Περιγραφή

Η πληθώρα των φορολογικών αλλαγών που έλαβε χώρα τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς επίσης και η εμπειρία μας από την παρουσίαση του υλικού του πρώτου τόμου στους σπουδαστές, επέβαλαν μια σχετικά ευρεία αναμόρφωση και εμπλουτισμό της ύλης της πρώτης έκδοσης. Αλλαγές έγιναν σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια του εγχειριδίου, σημαντικότερες όμως ήσαν αυτές στα κεφάλαια 4 και 5 που αναφέρονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Με τις αναθεωρήσεις αυτές, ελπίζουμε ότι το παρόν εγχειρίδιο θα αποτελέσει ένα ακόμη καλλίτερο βοήθημα για τους σπουδαστές.

Θεόδωρος Γεωργακόπουλος
Παναγιώτης Πάσχος
Αθήνα, Δεκέμβριος 2003