Εισαγωγή στη μηχανική πτήσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-411-722-2
Ίων, Αθήνα, 12/2011
Ελληνική, Νέα
€ 12.72 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 234 γρ, 126 σελ.
Περιγραφή

Σε αυτό το βιβλίο γίνεται μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα μέσω της εφαρμογής βασικών νόμων της φυσικής. Γίνεται μια εισαγωγή σε αυτό που ονομάζεται Μηχανική της Πτήσης, αντικείμενο το οποίο διδάσκεται ως βασικό μάθημα σε όλες τις σχολές του κόσμου που σχετίζονται με την αεροναυπηγική. Ο συγγραφέας βασιζόμενος στην εμπειρία που αποκόμισε από την διδασκαλία του στο μάθημα Τεχνολογίας Αεροσκαφών, εμπνεύστηκε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου που αν και έχει τη μορφή συγγράμματος, μπορεί να διαβαστεί από οποιονδήποτε σχετικό με τις θετικές επιστήμες, που να ενδιαφέρεται για την πτήση.

Περιεχόμενα:
1. Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες
2. Ιδιότητες της Ατμόσφαιρας
3. Έλεγχος Αεροσκάφους
4. Στατική Ευστάθεια Αεροσκάφους
5. Δυναμική Ευστάθεια και Είδη Κινήσεων Αεροσκάφους
6. Επιδόσεις - Ε.Ο.Π.- Εξισώσεις Breguet
7. Επιδόσεις Απογειώσεις - Ανόδου (Καθόδου) - Προσγείωσης
8. Βασικοί Ελιγμοί
Βιβλιογραφία