Εισαγωγή στη μετασωκρατική πολιτική φιλοσοφία της Ευρώπης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-499-8
Κριτική, Αθήνα, 12/2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 392 γρ., 219 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με τρόπο ευσύνοπτο και κριτικό την εξέλιξη της μετασωκρατικής πολιτικής φιλοσοφίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο, μελετώντας σημαντικές πτυχές της ζωής και του έργου μιας σειράς στοχαστών, η οποία εκτείνεται ιστορικά από την αρχαιότητα ως τη Βιομηχανική Επανάσταση: Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Κικέρωνας, Αυγουστίνος, Θωμάς Ακινάτης, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau, Mill, Marx. Το βιβλίο ανατρέχει σχεδόν αποκλειστικά στα πρωτότυπα έργα των υπό εξέταση στοχαστών, εντάσσοντάς τα στο ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής τους. Αντί να διαπιστώνει τον αέναο χαρακτήρα παραδόσεων πολιτικού στοχασμού, προσπαθεί να αναδείξει τις προσωπικές και ιστορικές ασυνέχειες και κρίσεις που σηματοδότησαν συγκεκριμένες θεωρητικές καμπές και μεταμορφώσεις. Το βιβλίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σπουδαστών της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων. Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα, που επιτρέπει τόσο τη διερεύνηση των διαρκών ερωτημάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης, όσο και την κριτική αποτίμηση των επιμέρους πολιτικών θεωριών ως αποφασιστικών αποκρίσεων σε συγκεκριμένες κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές ανάγκες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΠΛΑΤΩΝΑΣ (427-347 π.Χ. περ.)
2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (384-322 π.Χ.)
3. ΚΙΚΕΡΩΝΑΣ (106-43 π.Χ.)
4. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (354-430)
5. ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ (περ. 1225-1274)
6. NICCOLO MACHIAVELLI (1469-1527)
7. THOMAS HOBBES (1588-1679)
8. JOHN LOCKE (1632-1704)
9. JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778)
10. JOHN STUART MILL (1806-1873)
11. KARL MARX (1818-1883)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00