Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση
Foundations of bilingualism and bilingual education (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0888-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 37.82 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 638 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Η σταδιακή δημιουργία ενός πολυπολιτισμικού - πολυγλωσσικού, αλλά οικονομικά και πολιτικά ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, οι μαζικές μετακινήσεις των πληθυσμών και η μαζική είσοδος μέρους αυτών των πληθυσμών στην Ελλάδα, αλλά και η πολυάριθμη διπολιτισμική - διγλωσσική ελληνική διασπορά, καθιστούν τα ζητήματα της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης επίκαιρα όσο ποτέ στην Ελλάδα. Εντούτοις η σχετική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, η εγχώρια εμπειρία και γνώση και γενικά ο σχετικός επιστημονικός λόγος υστερούν σημαντικά. Ο παρών τόμος έρχεται, λοιπόν, να συμβάλει στον περιορισμό του υπάρχοντος ελλείμματος και να δώσει βασικές πληροφορίες και γνώσεις σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε πανεπιστημιακούς δασκάλους που ασχολούνται με θέματα διγλωσσίας και με τη διγλωσσική και διπολιτισμική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για τη σύγχρονη διεθνή συζήτηση, για ερευνητικά πορίσματα αναφορικά με τον ατομικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διγλωσσίας, την εκπαιδευτική πολιτική και τις εκπαιδευτικές πρακτικές για δίγλωσσους μαθητικούς πληθυσμούς. Θα βρει επίσης απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως: ποια σχέση υπάρχει μεταξύ διγλωσσίας και σκέψης, πώς αναπτύσσεται γλωσσικά και γνωστικά ένα δίγλωσσο άτομο, πώς συντελείται η πρόσκτηση μιας δεύτερης γλώσσας, ποια μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης έχουν εφαρμοσθεί, πού και με ποια αποτελέσματα, αν είναι δυνατός ένας παράλληλος γραμματισμός σε δύο γλώσσες κ.τ.λ. Το ερώτημα κατά πόσο το περιεχόμενο ενός μεταφρασμένου βιβλίου μπορεί να μεταφερθεί στις ελλαδικές συνθήκες, συνοδεύει φυσικά κάθε μεταφρασμένο έργο. Εκτιμούμε, ωστόσο, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το ζήτημα δεν τίθεται τόσο έντονα, επειδή ο συγγραφέας του βιβλίου πραγματεύεται θεμελιακά και όχι τόσο εξειδικευμένα ζητήματα της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει ιδιαίτερα και το ελληνο-αγγλικό και αγγλο-ελληνικό γλωσσάριο που συνοδεύει το βιβλίο και στο οποίο επεξηγούνται και διασηφηνίζονται όροι-κλειδιά για την κατανόηση της διγλωσσίας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση
Εισαγωγή, Μ. Δαμανάκης
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή στη δεύτερη έκδοση
Εισαγωγή στο βιβλίο
ΜΕΡΟΣ Α'
Ο ατομισμός και ο κοινωνικός χαρακτήρας της διγλωσσίας
1. Διγλωσσία: Ορισμοί και οριοθετήσεις
2. Η μέτρηση της διγλωσσίας
3. Οι γλώσσες στην κοινωνία
4. Γλωσσική αναβίωση και αναστροφή
5. Η ανάπτυξη της ατομικής διγλωσσίας
6. Η πρόσκτηση μιας δεύτερης γλώσσας
7. Διγλωσσία και ευφυΐα
8. Διγλωσσία και σκέψη
9. Γνωστικές θεωρίες για τη διγλωσσία και το αναλυτικό πρόγραμμα
ΜΕΡΟΣ Β'
Εκπαιδευτική πολιτική και διδακτικές πρακτικές στη δίγλωσση εκπαίδευση
10. Εισαγωγή στη δίγλωσση εκπαίδευση
11. Η αποτελεσματικότητα της δίγλωσσης εκπαίδευσης
12. Γλωσσική ανάπτυξη και γλωσσική κατανομή στη δίγλωσση εκπαίδευση
13. Ζητήματα δίγλωσσης εκπαίδευσης
14. Εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας
15. Ο αλφαβητισμός σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία
16. Αλφαβητισμός και διγλωσσικός αλφαβητισμός στην τάξη
17. Οι καναδικές τάξεις εμβάπτισης
18. Ένα μοντέλο και ένα πλαίσιο δίγλωσσης εκπαίδευσης
19. Διγλωσσία και πολιτική
20. Πολυπολιτισμικότητα και αντιρατσισμός
Προτεινόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία
Γλωσσάριο
Ευρετήριο