Εισαγωγή στη βυζαντινή σφραγιδογραφία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7420-55-8
Κανάκη, Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 9.64 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 77 σελ.
Περιγραφή

Το πόνημα αυτό ξεκίνησε με τη μορφή πανεπιστημιακών σημειώσεων για το μάθημα της Βυζαντινής Σφραγιδογραφίας το οποίο από ετών διδάσκω στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μολονότι οι σφραγιστικές μελέτες αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, η ελληνική βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένη, ενώ δεν υπήρχε ένα σχετικό εγχειρίδιο το οποίο να καθοδηγεί, έστω και με γενικό τρόπο, τους φοιτητές ή όσους επιδιώκουν να εκδώσουν βυζαντινά μολυβδόβουλα για πρώτη φορά. Το κενό αυτό στην ελληνική βιβλιογραφία φιλοδοξεί να καλύψει το μικρό αυτό βιβλίο. [. . .]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ
2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
3. ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Β. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
2. ΜΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
3. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Γ. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δ. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
1. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
2. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
4. ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
5. ΕΚΚΛΗΣΙΑ
6. ΤΕΧΝΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ