Εικόνες του δυτικοευρωπαίου μέσα από την ιστορία
Επιστημονική επεξεργασία και αναπαράσταση της Λατινοκρατίας στην Ελλάδα του 19ου αι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-414-7
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2013
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook, EPUB
344 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-09-05 15:44:10