Ειδικές συναρτήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1336-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 21.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 497 γρ, 215 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο γίνεται μια περιορισμένη ανάλυση ενός κλάδου των μαθηματικών που ενδιαφέρει εκείνους που ασχολούνται με τη λύση των φυσικών προβλημάτων. Αντικειμενικός σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η σύντομη, αλλά συστηματική παρουσίαση της θεωρίας και των εφαρμογών των πιο σπουδαίων ειδικών συναρτήσεων της κλασικής ανάλυσης. Η μελέτη του κειμένου προϋποθέτει βασικές γνώσεις της κλασικής ανάλυσης, της μιγαδικής ανάλυσης και της θεωρίας των διαφορικών εξισώσεων. Παρόλα αυτά στη διάταξη της ύλης έγινε προσπάθεια ώστε οι προαπαιτούμενες γνώσεις να είναι όσο το δυνατό λιγότερες και το κάθε κεφάλαιο να μπορεί να μελετηθεί ανεξάρτητα. Στο κείμενο αναφέρονται οι πηγές, η μελέτη των οποίων μπορεί να βοηθήσει στην πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου, των ειδικών συναρτήσεων.

1. ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑ STURM-LIOUVILLE
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΟΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Γ (α), Β (χ,ψ), Ψ (α), er f x, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ FERNEL, Si(x), Ci(x), ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ BESSEL
4. ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ
5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΡΓΗΣΕΙΣ LEGENDRE
ΥΠΕΡΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ