Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία
Ταξινόμηση, αξιολόγηση και παρέμβαση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-442-549-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 195 γρ, 118 σελ.
Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πληθώρα ερευνών για το αντικείμενο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και παράλληλα ένας καταιγισμός πληροφοριών σχετικά με την ορολογία, την αξιολόγηση, τους αιτιολογικούς παράγοντες, τα μοντέλα παρέμβασης και το ρόλο των «ειδικών». Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια αποσαφήνισης και έγκυρης επιστημονικής ενημέρωσης γι` αυτό το πεδίο. Αναφέρεται με συνοπτικό και ολοκληρωμένο τρόπο στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως εμφανίζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη ζωή του ατόμου γενικότερα, και επικεντρώνεται στη δυσλεξία, η οποία θεωρείται μια ειδική δυσκολία στη μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής. Γραμμένο από τη σκοπιά των σχολικών ψυχολόγων ως μελών μιας διεπαγγελματικής ομάδας η οποία έχει συγκεκριμένο ρόλο στην αξιολόγηση, την παρέμβαση και την πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών, το τεύχος απευθύνεται σε επαγγελματίες (ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς κ.ά.) οι οποίοι ασχολούνται με το παιδί και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια της μάθησης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Προλογικό σημείωμα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γιατί παρατηρείται αύξηση στη συχνότητα των μαθησιακών δυσκολιών;
2. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Σύντομη ιστορική προσέγγιση
Συχνότητα και αιτιολογία του προβλήματος
3. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Γενικά χαρακτηριστικά
Γνωστικός τομέας
Οπτική επεξεργασία
Ακουστική επεξεργασία
Μνήμη
Αυτοματισμός
Φωνολογική επεξεργασία
Ρυθμός
Μεταγνωστικές δεξιότητες
Μαθησιακός τομέας
Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές δυσκολίες στην ανάγνωση
Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές δυσκολίες στην ορθογραφία και στην ελεύθερη γραφή
Τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές δυσκολίες στα μαθηματικά
Δυσκολίες που συνυπάρχουν με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Δυσκολίες στη συμπεριφορά
Κινητικές δυσκολίες
Δυσκολίες ως προς τη σειροθέτηση και τον προσανατολισμό
Οι δυνατότητες των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Ψυχοκοινωνικός τομέας
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Κλινική συνέντευξη
Αξιολόγηση της νοημοσύνης
Αξιολόγηση και εκτίμηση των μαθησιακών δεξιοτήτων
Αξιολόγηση των γνωστικών διεργασιών
Αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και της ψυχικής υγείας
5. ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
6. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
Γενικές αρχές για την οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης
Παρέμβαση στο μαθησιακό τομέα
Δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης
Γενικές αρχές για τις δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης
Τύποι παρεμβατικών προγραμμάτων
Ανάγνωση
Παραδείγματα εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης στον τομέα της ανάγνωσης
Παραδείγματα συνεργατικών σχημάτων παρέμβασης στον τομέα της ανάγνωσης
Γενικές αρχές για την οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης με στόχο την αναγνωστική κατανόηση
Γενικές αρχές για την οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης με στόχο την ορθογραφημένη γραφή
Παραδείγματα προγραμμάτων παρέμβασης στην ορθογραφία
Παρέμβαση στον ψυχοκοινωνικό τομέα
Τροποποίηση του σχολικού περιβάλλοντος
7. ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Διαπιστώσεις - προτάσεις
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Οι συγγραφείς:
Αικατερίνη Γκαρή, Γιάννης Δημάκος, Αικατερίνη Μαριδάκη-Κασσωτάκη, Αναστάσιος Ματσόπουλος, Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη, Ιωάννα Μπίμπου-Νάκου, Δημήτριος Νικολόπουλος, Φωτεινή Πολυχρόνη, Ασημίνα Στογιαννίδου, Χρυσή Χατζηχρήστου
Add: - Upd: