Εθνοτικές σχέσεις και πολιτικές κοινότητες
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7889-00-3
Κένταυρος, Αθήνα, 1997
Ελληνική, Νέα
€ 10.55 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 267 γρ, 157 σελ.
Περιγραφή

Στον ανά χείρας τόμο περιλαμβάνονται δύο κεφάλαια από το έργο του Max Weber «Οικονομία και Κοινωνία», τα οποία μοιράζονται τον κοινό στόχο της αναζήτησης περιγραφικών και ερμηνευτικών κριτηρίων από κοινωνιολογικής πλευράς, για τη γνωστική μεθόδευση του «εθνοτικού» και «εθνικού» φαινομένου. Το γεγονός ότι το περιεχόμενο των εν λόγω κεφαλαίων αφορά σε μεγάλο βαθμό τη διερεύνηση του εθνοτικού και εθνικού στοιχείου - χωρίς όμως να εξαντλείται σε αυτό - δεν σημαίνει ότι αυτό το τελευταίο δεν επανέρχεται ενίοτε και σε άλλες παραθέσεις του συγγραφέα στο ίδιο έργο, τόσο π.χ. ως προς την θρησκευτική όσο και ως προς την πολιτική του σημασία. Εν τούτοις, τα κεφάλαια που επιλέχθηκαν εδώ είναι εκείνα στα οποία αναλύονται οι αντίστοιχοι όροι καθαυτοί, γίνονται απόπειρες δόκιμων ορισμών για τα προς ανάλυση φαινόμενα και λαμβάνουν χώρα προσδιορισμοί τόσο της εποπτικής πολυείδειας όσο και της εννοιολογικής καθαρότητας του αντικειμένου. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]