Εθνική διοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Η ελληνική εμπειρία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2277-7
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2/2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.28 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 866 γρ, 635 σελ.
Περιγραφή

Ο συλλογικός αυτός τόμος συνιστά μια απόπειρα συμβολής στη συζήτηση για την ανταπόκριση της ελληνικής κεντρικής δημόσιας διοίκησης στις προκλήσεις του Ενωσιακού θεσμικού και πολιτικού συστήματος κατά τη διάρκεια των εικοσιπέντε και πλέον χρόνων του Κοινοτικού/Ενωσιακού της βίου. Υιοθετείται μια διττή προσέγγιση: Αφενός τίθενται γενικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης στη διάδρασή της με το Ενωσιακό πολιτικό και θεσμικό σύστημα. Αφετέρου μελετώνται οι διαφοροποιημένοι όροι συγκρότησης και λειτουργίας καθώς και οι επιδόσεις των ελληνικών διοικητικών δομών σε επιλεγμένα πεδία πολιτικής. Το πρώτο μέρος αφιερώνεται στις οριζόντιες διαστάσεις της εθνικής διοικητικής δράσης στο Ενωσιακό θεσμικό και πολιτικό περιβάλλον. Το δεύτερο μέρος συζητά επιλεγμένα παραδείγματα δημοσίων πολιτικών (περιβάλλον, γεωργία, σιδηροδρομικές μεταφορές, εφαρμογές της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού στους τομείς της απασχόλησης, εκπαίδευσης, μετανάστευσης, ασύλου και κοινωνικής ασφάλισης). Τέλος το τρίτο μέρος διερευνά τη δομική και λειτουργική μορφολογία δύο υπουργείων (Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) που συνιστούν τον κεντρικό ιμάντα διάδρασης με τον Ενωσιακό θεσμό.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΕΚΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
[ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ]
Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
[ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΤΣΕΚΟΣ]
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ: Η (ΑΒΕΒΑΙΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ (ΑΣΑΦΗ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
[ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ, ΕΥΛΑΜΠΙΑ Κ. ΠΕΤΡΑΚΗ]
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
[ΑΝΝΑ ΓΙΟΜΠΡΕ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΠΙΤΣΙΝΑ]
Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
[ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΑΣΛΗΣ]
Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
[ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΙΓΚΛΗΣ]
ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ: ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
[ΕΥΛΑΜΠΙΑ Κ. ΠΕΤΡΑΚΗ]
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
[ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ]
Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[ΠΑΥΛΟΣ Δ. ΠΕΖΑΡΟΣ]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (1980-2004)
[ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ]
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
[ΗΡΩ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ]
Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
[ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ]
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
[ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ]
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
[ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ]
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Add: - Upd: