Εγχειρίδιον συνταγματικού δικαίου
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1987
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 486 σελ.
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00