Εγχειρίδιο λαπαροσκοπικής χειρουργικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6650-54-3
Εκδόσεις Καυκάς, Αθήνα, 12/2012
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 266 γρ, 134 σελ.
Περιγραφή

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί σήμερα μια συχνή και συνεχώς εξελισσόμενη επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης πολλών γυναικολογικών παθήσεων.

Παράλληλη εξέλιξη έχει και η ρομποτική χειρουργική, η οποία υπόσχεται ακόμα περισσότερη βοήθεια στη χειρουργική γυναικολογία παρά το αυξημένο κόστος της.

Οι νέοι συνάδελφοι, οφείλουν σήμερα να γνωρίζουν τουλάχιστον τις βασικές αρχές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Ο τομέας της γυναικολογικής ενδοσκόπησης γενικότερα συστήνεται για εξειδίκευση επειδή προσφέρει σημαντική βοήθεια στη γυναίκα με στείρωση, συγγενείς ανωμαλίες και άλλες παθολογικές καταστάσεις του γεννητικού συστήματος.

Στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, λειτουργεί ένα πολύ καλά οργανωμένο τμήμα λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο οποίο εκπαιδεύονται οι νέοι ιατροί μας.

Χαιρετίζουμε την προσπάθεια του συναδέλφου κου Ν. Βλάχου, ο οποίος είναι υπεύθυνος του τμήματος και ο οποίος με την σύνταξη του παρόντος εγχειριδίου αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για το γνωστικό αυτό αντικείμενο και τον συγχαίρουμε διότι την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησε με τους φοιτητές μας και την ολοκλήρωσε ο ίδιος.

Θεωρούμε ότι το εγχειρίδιο αυτό θα αποβεί χρήσιμο στους ενδιαφερόμενους και θα προσφέρει θεωρητική και κλινική εμπειρία, κυρίως στους νέους ιατρούς.

Καθηγητής Γ. Κ. Κρεατσάς, Διευθυντής Β΄ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Αρεταίειου Νοσοκομείου

Add: - Upd: