Εγχειρίδιο ισπανικής γραμματικής
Μορφολογία, συντακτικό
Manual de Gramática Espaňola
Morfologia, sintaxis
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-226-614-4
Ευσταθιάδης Group, Αθήνα, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Ισπανικά
€ 21.31 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 487 γρ, 217 σελ.
Περιγραφή

Αυτό το "Εγχειρίδιο ισπανικής γραμματικής", απόσταγμα δωδεκαετούς διδακτικής πείρας, προτίθεται
να αποδείξει ότι η Γραμματική είναι ξεκάθαρη και με συνέχεια. Είναι γραμμένο στα Ελληνικά, με πολλά παραδείγματα και στις δύο γλώσσες, διευκρινήσεις σε σημεία και έννοιες που συγχέονται ή δεν είναι κατανοητές. Γίνεται επίσης, όπου απαιτείται, αναφορά στην Ελληνική Γραμματική για ευκολότερη κωδικοποίηση από τους Έλληνες σπουδαστές.

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνεται και ευρεία Συντακτική Ανάλυση (Κατηγορίες - χρήσεις προτάσεων), απαραίτητο στοιχείο για την σωστή σύνδεση των γραμματικών φαινομένων.

Απευθύνεται σαν βοήθημα τόσο στους σπουδαστές όλων των επιπέδων, όσο και στους φοιτητές Ισπανικής Φιλολογίας.

Add: - Upd: 2020-12-03 11:07:50