Εγκόλπιον ημερολόγιον 2013
Κυκλοφορεί
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 3.98 (περ. ΦΠΑ 6%)
Άλλη εκτύπωση, Ημερολόγιο
14 x 10 εκ, 195 γρ, 271 σελ.