Εγκληματολογία
Αστυνομική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0569-5
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2001
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 528 σελ.
τ. 2
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00