Δύσμορφος καπιταλισμός
Η εξέλιξη της γεωργίας μέσα στον σύγχρονο καπιταλισμό
Κυκλοφορεί
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 293 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00