Δοκίμια κοινωνικής ψυχολογίας
Η γειτονιά: Τουρισμός και ψυχολογία: Οι σεισμοί: Η τηλεόραση: Υλισμός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9536-12-7
Καλύτερη Ζωή, Θεσσαλονίκη, 2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
177 σελ.
Περιγραφή

Στην Ελλάδα σήμερα αφθονούν τα βιβλία Ψυχολογίας, Ψυχανάλυσης, Κοινωνικής Ψυχολογίας και Μαρξισμού. Εκεί που υπάρχει ερημιά είναι η εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, και μάλιστα στην ελληνική πραγματική ζωή.

Και ο συγγραφέας, ωθούμενος απ αυτή την απογοητευτική διαπίστωση, έγραψε αυτό το βιβλίο, που πιστεύουμε πως αποτελεί ένα "δείγμα" του πως θα πρέπει να δουλεύεται η θεωρία μέσα από τη ζωή και από την ίδια την πράξη.

Τυπικά παραδείγματα αυτής της δουλειάς του είναι τα κεφάλαια:

- Τουρισμός και Ψυχολογία στον Καπιταλισμό
- Παιδί και Τηλεόραση
- Αριστερά και διανοούμενοι
- Η Γειτονιά και η παιδική προσωπικότητα
- Η Ψυχοπαθολογία των σεισμών στην Ελλάδα.