Διοικητική χαρτογράφηση του Ελληνικού Κράτους
1833-1845
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1719-3
Ελληνική, Νέα
€ 24.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 671 γρ, 236 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση `χαρτογραφεί` την διοίκηση του ελληνικού κράτους κατά την χρονική περίοδο 1833 - 1845. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την συνεργασία των επιστημών της Διοίκησης και της Πληροφορίας. Η συνδυασμένη χρήση τεχνικών, μεθόδων και αρχών των παραπάνω επιστημών, οδηγεί στην απεικόνιση της διοίκησης του Ελληνικού κράτους, κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια της συγκρότησής του. Η αξιοποίηση του πληροφοριακού υλικού της Εφημερίδας της Κυβέρνησης μας επιτρέπει την απεικόνιση: α) των λειτουργιών, των δομών, της ιεραρχίας και των οργανικών θέσεων της διοίκησης, β) των διοικητικών διαιρέσεων της επικράτειας (περιφερειακές διοικήσεις, τοπικές αυτοδιοικήσεις), των εδρών τους και των χωριών που περιλαμβάνουν και γ) της κατανομής των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολο της χώρας, σε συνδυασμό με τις οργανικές θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτές τις υπηρεσίες. Η επιδίωξη των συγγραφέων είναι διττή: α) να συμβάλλουν στην έρευνα της διοικητικής ιστορίας μέσα από μία διαφορετική προσέγγιση του διοικητικού φαινομένου, που συνδέει την διοίκηση με την πληροφορία και β) να προβούν στην παραγωγή πληροφοριακών εργαλείων, τα οποία στην δυναμική τους ανάπτυξη, μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη της επιστήμης της πληροφορίας και στις απιστήσεις της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Διοίκηση και Πληροφορία: μια διαφορετική προσέγγιση του διοικητικού φαινομένου
Εννοιολογικό Δίκτυο της Ελληνικής Διοίκησης
Γεωγραφική Ιεραρχία Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γεωγραφική Κατανομή Δημοσίων Υπηρεσιών
Γεωγραφική Κατανομή Υπηρεσιών Περιφερειακής Διοίκησης
Γεωγραφική Κατανομή Δημοτικών Υπηρεσιών
Οργανικές Θέσεις Δημοσίων Υπηρεσιών
Οργανικές Θέσεις Υπηρεσιών Περιφερειακής Διοίκησης
Οργανικές Θέσεις Δημοτικών Υπηρεσιών