Διοικητική τεχνολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9495-21-9
Δίσιγμα, Θεσσαλονίκη, 4/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 443 γρ, 240 σελ.
Περιγραφή

Η διοίκηση είναι μια τεχνολογία αιχμής που συνδυάζει διεργασίες και ικανότητες. Ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος, απεικονίζουν τις διεργασίες. Οι ικανότητες περιλαμβάνουν την αντίληψη της πραγματικότητας, την επικοινωνία και την επιλογή του κατάλληλου σχεδίου δράσης. Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στο γινόμενο τριών παραγόντων, του «γνωρίζω» με το «μπορώ» και με το «θέλω». Όμως, η αποτελεσματική σύνθεση των διεργασιών με τις ικανότητες, διασφαλίζει το «γνωρίζω» το «μπορώ» και το «θέλω» και δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την τελική επιτυχία.

Το βιβλίο αναλύει σε βάθος τον κάθε παράγοντα του γινομένου, με στόχο να συμβάλλει στην κατανόηση των διεργασιών, στην καλλιέργεια των ικανοτήτων και στη σύνθεση μεταξύ διεργασιών και ικανοτήτων. Τοποθετεί τον εαυτό του στην πλευρά του αναγνώστη και χρησιμοποιεί παραδείγματα για να εξηγήσει έννοιες και αρχές με έμφαση την επίλυση διοικητικών προβλημάτων και συνδέει τη διοίκηση με την καθημερινότητα στην επαγγελματική και στην προσωπική μας ζωή.