Δίκαιο προστασίας καταναλωτών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-327-6
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 175.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
1779 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν έργο, στο οποίο συμμετείχαν με αυτοτελείς συμβολές τους πανεπιστημιακοί, έγκριτοι νομικοί και δικηγόροι της πράξης, αναλύει το εθνικό δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών, όπως τούτο προέκυψε από την πληθώρα των κοινοτικών πράξεων και τις σχετικές εθνικές κανονιστικές πράξεις εναρμόνισης, έχοντας ως βάση την πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και την αντίστοιχη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, αφετέρου.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-05-21 16:24:34