Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Κεφαλαιουχικές εταιρίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-306-8
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1/1998
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 11.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 177 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Συνοπτική ανάλυση των διατάξεων που διέπουν την ανώνυμη εταιρία και την εταιρία περιορισμένης ευθύνης