Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Προσωπικές εταιρίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-088-3
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1995
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 188 σελ.
τ. 1