Δίκαιο Α.Ε & Ε.Π.Ε.
Σύμφωνα με το Ν. 3604/2007 "Αναμόρφωση-μορφοποίηση Ν. 2190/1920 περί Α.Ε." και το Ν. 3661/2008
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-445-384-9
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 75.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
742 σελ.
Περιγραφή

Η νέα έκδοση του έργου λαμβάνει υπόψη τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που βρήκαν κιόλας το φως της δημοσιότητας και τις πρώτες θεωρητικές επεξεργασίες των νέων διατάξεων με την εφαρμογή του Ν. 3604/2007.

Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι τροποποιήσεις που επέφερε στο ν. 3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης" ο ν. 3661/2008 και γενικότερα αναπτύσεται περαιτέρω το κεφάλαιο που αναφέρεται στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια τόσο του εφαρμοστή του δικαίου όσο και εκείνων που καλλιεργούν την επιστήμη του εταιρικού δικαίου.