Διεθνής πολιτική οικονομία
Θεωρία και πράξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1269-6
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 49.57 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,170 γρ, 694 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Το ανά χείρας βιβλίο έχει σκοπό να εισαγάγει τους προπτυχιακούς, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους οικονομικούς αναλυτές στα σύνθετα, σημαντικά και επίκαιρα -όσο ποτέ άλλοτε- ζητήματα της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας. Στη βάση του αναγκαίου θεωρητικού και ιστορικού πλαισίου του 20ου αιώνα, ερμηνεύονται αφενός το ευρύτατο φάσμα των οικονομικών και πολιτικών δεδομένων και αφετέρου τα αντίστοιχα διεθνή οικονομικά γεγονότα που οδήγησαν στην παγκόσμια οικονομική ύφεση των ημερών μας. Το βιβλίο επιχειρεί μια αναλυτική προσέγγιση στη διεθνή πολιτική οικονομία, εστιάζοντας και στη θεωρία και στην πράξη. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
3. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
4. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ
5. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΟΜΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
6. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
7. ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
8. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
9. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
10. ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
11. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΡΟΣ IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
12. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ