Διεθνής κώδικας ηθικής δεοντολογίας για τους ασκούντες επαγγέλματα που αφορούν στην ιατρική και στην υγιεινή της εργασίας
International Code of Ethics for Occupational Health Professionals
International Code of Ethics for Occupational Health Professionals (τίτλος πρωτοτύπου)
Επιμέλεια κειμένου: Μπάζας, Θεόδωρος Β.
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-88463-3-3
Δήμος Ψυχικού, Αθήνα, 11/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 252 γρ., 48 σελ.
Περιγραφή

Η Διεθνής Επιτροπή Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας, ιδρύθηκε το 1906 στο Μιλάνο της Ιταλίας. Είναι μια διεθνής μη κυβερνητική επαγγελματική εταιρεία με μέλη από ενενήντα τρεις χώρες, είναι αναγνωρισμένη ως μη κυβερνητικός οργανισμός από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και συνεργάζεται με ειδικευμένους οργανισμούς του (π.χ. Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Διεθνή Οργανισμό Εργασίας). Έχει ως σκοπό την προαγωγή της ανάπτυξης όλων των πτυχών της ιατρικής, της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας, και ενέκρινε τον ανά χείρας διεθνή κώδικα ηθικής δεοντολογίας για τους ασκούντες επαγγέλματα που αφορούν στην ιατρική και στην υγιεινή της εργασίας, τον Μάρτιο του 2002.
Στην Ελλάδα, μολονότι οι βασικές μεταπολεμικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της υγείας στην εργασία θεσπίστηκαν το 1985 και για την καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας το 1986, η έκταση και ο βαθμός της υλοποίησής τους παρουσιάζουν, ακόμα, σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και δεν περιλαμβάνουν ενιαίο κώδικα ηθικής δεοντολογίας για όλους τους λειτουργούς της ιατρικής, της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας.
Ο παρών διεθνής κώδικας δεν αντιβαίνει στις σχετικές διατάξεις των ελληνικών νόμων, όπως εκείνου για την ιατρική δεοντολογία, συνοψίζει πολλές από αυτές, τις διευκρινίζει, τις συμπληρώνει και, επιπλέον, επεκτείνεται και σε επαγγέλματα για τα οποία δεν υφίστανται ειδικοί κώδικες δεοντολογίας. Οι ασκούντες στην Ελλάδα επαγγέλματα που αφορούν στην ιατρική, την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας, ιδιαίτερα οι νεότεροι, θα βρουν σε αυτόν, χρήσιμες και κατανοητές απαντήσεις, στη μητρική τους γλώσσα, σε πολλά ερωτήματά τους που προκύπτουν στην καθ` ημέρα πράξη. Επίσης, και άλλοι εμπλεκόμενοι άμεσα ή έμμεσα, σε δραστηριότητες για την προστασία της υγείας στην εργασία, διαβάζοντάς τον θα κατανοήσουν περισσότερο ορισμένες πτυχές του έργου των επαγγελματιών που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.
Ο κώδικας αρχικά μεταφράστηκε στα ελληνικά από το αγγλικό πρωτότυπο. Κάθε μέλος της Ομάδας Εργασίας για τη μετάφραση του κώδικα κατέγραψε τις παρατηρήσεις του σε αυτή την αρχική μετάφραση, μελετώντας το αγγλικό ή το γαλλικό πρωτότυπο, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα μέλη. Στη συνέχεια, έγινε ανταλλαγή απόψεων για όλες τις παρατηρήσεις. Εν τέλει, μετά από γενική συναίνεση, οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της μετάφρασης.
Διατυπώνω την ευχή, η ελληνική μετάφραση του κώδικα να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση της ιατρικής της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας, στην προστασία της προσωπικής σφαίρας και της υγείας περισσοτέρων εργαζομένων, και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Για λογαριασμό της Ομάδας Εργασίας, εκφράζω θερμές ευχαριστίες στη Δήμαρχο Ψυχικού Δρα Ειρήνη Κατσαρού και στην Πανελλήνια Ένωση Ασκούντων την Ιατρική της Εργασίας Ιατρών (Π.ΕΝ.Α.Ι.ΕΡ.Ι.), που έθεσαν υπό την αιγίδα τους την ελληνική έκδοση του κώδικα, στον Αντιδήμαρχο Ψυχικού κύριο Παντελή Ξυριδάκη για την υποστήριξή του, στην Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, που υποστήριξε εξ ολοκλήρου την έκδοση και εν μέρει τη δωρεάν διάθεσή της, και στον κύριο Ορέστη Ν. Παπαϊωάννου για τη γραμματειακή του συνδρομή.

Δρ Θεόδωρος Β. Μπάζας
Εθνικός Γραμματέας (εκπρόσωπος) της Διεθνούς Επιτροπής Ιατρικής και Υγιεινής της Εργασίας (ICOH) για την Ελλάδα, Ειδικός Ιατρός της Εργασίας
Μέλος του Τομέα (Σχολής) Ιατρικής της Εργασίας του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών του Λονδίνου

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:29:04