Διεθνή λογιστικά πρότυπα 2007
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-88186-4-4
Globaltraining, Αθήνα, 2007
4η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 96.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 18 εκ, 2,788 γρ, 2100 σελ.
Περιγραφή

46 κεφάλαια σε 2.000 σελίδες, με:
. εκτενή παρουσίαση και ανάλυση όλων των ΔΛΠ, ΔΠΧΑ, ΜΕΕ και ΕΕ-ΔΧΑ
. οδηγούς πρακτικής εφαρμογής, εκατοντάδες σχεδιαγράμματα και σχηματικές παραστάσεις για λήψη αποφάσεων (decision trees)
. υποδείγματα γνωστοποιήσεων για όλα τα ΔΛΠ και ΔΠΧΑ από πραγματικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις εταιρειών που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ για πάνω από 25 χρόνια
. περισσότερα από 800 παραδείγματα και εκπαιδευτικές περιπτωσιολογίες (case studies).
. Συμπεριλαμβάνει ειδικό γλωσσάριο και ευρετήριο.