Διεθνές δίκαιο και χρήση των θαλάσσιων βυθών για στρατιωτικούς σκοπούς
Η περίπτωση της Μεσογείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0708-8
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2002
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.29 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 418 γρ., 188 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00