Διεθνές δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1385-0
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2005
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
284 σελ.
τ. 2
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Η ΕΔΑΦΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ (User): ΤΟ ΠΛΟΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Η ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΝΗΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΙΤΙΔΑ ΖΩΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: Η ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΣΑ ΖΩΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Περιπτώσεις επεμβάσεως πολεμικού σε ξένο εμπορικό στην ανοικτή θάλασσα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΟΙ (ΝΕΩΤΕΡΟΙ) ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΛΙΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΥΘΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΟ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ
ΧΑΡΤΕΣ