Διάχυση και φαινόμενα μεταφοράς
Φυσικοχημική εισαγωγή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6886-01-0
Εφύρα, Ιωάννινα, 2009
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 340 σελ.