Διάλογοι για το σχεδιασμό του χώρου και την ανάπτυξη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-218-592-6
Κριτική, Αθήνα, 10/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.83 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 860 γρ, 504 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό προσεγγίζει τα σύγχρονα χωρικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που συνδέονται με την ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του χώρου στις μεσαίες και μεγάλες κλίμακες -την πόλη και την περιφέρεια.

Οι συγγραφείς, όλοι διδάσκοντες ή ερευνητές του τμήματος Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναλύουν κρίσιμα θέματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, όπως η εντεινόμενη βαρύτητα και πολυπλοκότητα του χωρικού σχεδιασμού στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα σύγχρονα χωρικά φαινόμενα και οι μετασχηματισμοί της μεταβιομηχανικής πόλης, ο χωρικός προγραμματισμός και σχεδιασμός, οι οικονομίες του χώρου, οι υποδομές και η βιώσιμη ανάπτυξη.


Περιεχόμενα:

Πρόλογος: Αθανάσιος Αραβαντινός

Εισαγωγή
Άσπα Γοσποδίνη, "Η εντεινόμενη βαρύτητα και πολυπλοκότητα του χωρικού σχεδιασμού στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον"

Χωρικά φαινόμενα και μετασχηματισμοί της σύγχρονης πόλης
- Άσπα Γοσποδίνη, "Μεταβιομηχανικής οικονομίες και χωρικοί μετασχηματισμοί των πόλεων: Αναλύοντας τη μετα-ολυμπιακή Αθήνα".
- Θωμάς Μαλούτας, "Στεγαστικός διαχωρισμός, κοινωνική πόλωση και μετανάστευση στην Αθήνα κατά τη δεκαετία του 1990"
- Αλέξιος Μιχαήλ Δέφνερ, "Οι πολυκινηματογράφοι στην Ελλάδα: Τοπικοί ή παγκόσμιοι χώροι;"

Χωρικός προγραμματισμός και σχεδιασμός
- Δημήτρης Οικονόμου, "Τα συστήματα χωροταξικού σχεδιασμού στον διεθνή χώρα σήμερα: Μια συγκριτική επισκόπηση".
- Κωνσταντίνος Λαλένης, "Από τις λαϊκές συνελεύσεις στις εταιρικές σχέσεις δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων: Από των συμμετοχικών διαδικασιών στον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Ελλάδα κατά την τελευταία εικοσιπενταετία"
- Γεώργιος Ν. Φώτης, "Χωροθέτηση δημοσίων υπηρεσιών και πρότυπα μετακίνησης αστικών περιοχών"
- Ιωάννης Φαρασλής, Κωνσταντίνος Περάκης, "Εφαρμογή τρισδιάστατων αναπαραστάσεων και εργαλείων γεωπληροφορικής στη συλλογή πληροφοριών"

Οικονομίες του χώρου, υποδομές και ανάπτυξη
- Παναγιώτης Αρτελάρης, Αγγελική Αναγνώστου, Γιώργος Πετράκος, "Υποδείγματα περιφερειακής σύγκλισης-απόκλισης: Μεθοδολογικό πλαίσιο και αποτελέσματα".
- Γιώργος Μιχαηλίδης, "Ανταγωνιστικότητα, χώρος και ανάπτυξη: Διεθνής φιλολογία και ελληνική πραγματικότητα".
- Σεραφείμ Πολύζος, "Διερεύνηση της συμβολής των υποδομών στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη"
- Παντελής Σκάγιαννης, "Τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια σε μια μεταβατική περίοδο: Προκλήσεις και προοπτικές".

Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη - Δημογραφικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις
- Βύρων Κοτζαμάνης, Δημήτρης Σταθάκης, "Η ανθρωπογεωγραφία των αλλοδαπών (2001): Μια πρώτη αποτύπωση στον ελλαδικό χώρο των συγκεντρώσεών τους, της σύνθεσής τους, των δημογραφικών και οικονομικών τους χαρακτηριστικών".
- Αθανάσιος Κούγκολος, "Η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών υγρών αποβλήτων ως μέσο βιώσιμης διαχείρισης υδατικών πόρων"

ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΡΟΣ 1ο - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΣΠΑ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ
ΜΕΡΟΣ 2ο. ΧΩΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - ΑΣΠΑ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1990 - ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ
ΟΙ ΠΟΛΥΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟΠΙΚΟΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΩΡΟΙ; ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΦΝΕΡ
ΜΕΡΟΣ 3ο. ΧΩΡΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ ΣΗΜΕΡΑ: ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΕΝΗΣ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΩΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΑΣΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΑΚΗΣ
ΜΕΡΟΣ 4ο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ-ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΟΛΥΖΟΣ
ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΡΟΣ 5ο. ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (2001): ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΒΥΡΩΝ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ
Add: - Upd: