Διαδικασίες ηλεκτροδότησης
Νόμοι και οδηγίες ηλεκτροδότησης καθώς και διοικητική διάρθρωση της Δ.Ε.Η., σ' όλη την Ελλάδα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-8301-31-3
Κάπος Μιλτ. Μ., Αθήνα, 2005
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 8.48 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 121 γρ, 92 σελ.
Περιγραφή

Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που με διάφορες ιδιότητες άρχισα να συνεργάζομαι με τη Δ.Ε.Η. και με πολλές προκατόχους της εταιρείες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλοτε σα συναλλασσόμενος άλλοτε σαν εργολάβος τρίτων, άλλοτε σαν υπάλληλος τέτοιων επιχειρήσεων κι άλλοτε σαν εργολάβος της ίδιας της Δ.Ε.Η. , απέκτησα κάποιες εμπειρίες τις οποίες επιχειρώ με το παρόν βιβλίο να μεταφέρω στους νεωτέρους μου ώστε κι αυτοί ν` αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά ανάλογα θέματα. Κατά τη μακροχρόνια αυτή συνεργασία υπό διάφορες μορφές είδα κι άκουσα πολλά από τα οποία επιχειρώ με το παρόν να μεταφέρω ένα μέρος στους νέους αλλά και σε πολλούς παλαιούς ηλεκτρολόγους.

Στο παρόν βιβλίο περιλαμβάνονται διάφορα καθημερινά προβλήματα που συναντήθηκαν τόσο από εμένα τον ίδιο όσο και από πολλούς συναδέλφους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ωστόσο καταβλήθηκε προσπάθεια για τον περιορισμό αναφορών και περιγραφών στο ελάχιστο δυνατό.

Οι ανάγκες ορθής κατεύθυνσης των ηλεκτρολόγων ως προς τις περιοχές και τα πρακτορεία της Δ.Ε.Η. επέβαλαν την απεικόνιση της διοικητικής της διάρθρωσης σ` ολόκληρη την Ελλάδα στην οποία περιλαμβάνονται οι 5 περιφέρειες, οι 59 περιοχές και τα κατά περιοχή πρακτορεία της. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)