Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας
Η πολιτική δικονομία σε πίνακες
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-272-915-1
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 65.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
608 σελ.
Περιγραφή

Τα "Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας" περιέχουν τη συνοπτική απόδοση του συνόλου της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας σε πίνακες. Σε καθένα από τα 143 Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας της Πολιτικής Δικονομίας όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν 3994/2011, οι οποίες σημειώνονται με διακριτή χρωματική επισήμανση, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες παραπομπές στη νομική φιλολογία και τη νομολογία. Το έργο"Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας" συμπληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Η μορφή της διαγραμματικής απεικόνισης, η οποία επιχειρείται για πρώτη φορά σε αυτοτελή έκδοση για την Πολιτική Δικονομία, αποτελεί μια νέα πρόταση για τον μελετητή του εν λόγω κλάδου δικαίου: το σύστημα των 143 διαγραμμάτων Πολιτικής Δικονομίας φιλοδοξεί να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να ανακαλεί και να αποτυπώνει στη μνήμη του, να συγκρίνει και να κατευθύνεται, με ταχύτητα και σαφήνεια ως προς το δικονομικό ζήτημα που ερευνά.

Τα "Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας" φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου για την ύλη της Πολιτικής Δικονομίας, για την κατανόηση της δομής της και την εξοικείωση μ’ αυτήν, και αφετέρου μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της ερμηνείας της.