Διαγράμματα πολιτικής δικονομίας
Η πολιτική δικονομία σε πίνακες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-959-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2012
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 68.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
656 σελ.
Περιγραφή

Τα `Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας` περιέχουν τη συνοπτική απόδοση του συνόλου της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας σε πίνακες. Σε καθένα από τα 151 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας της Πολιτικής Δικονομίας, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως με τον Ν 4055/2012, οι οποίες σημειώνονται με διακριτή χρωματική επισήμανση, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες παραπομπές στη νομική φιλολογία και τη νομολογία. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, ενώ, προς διευκόλυνση των αναγνωστών, διατηρείται και η χρωματική επισήμανση των τροποποιήσεων του Ν 3994/2011.
Η μορφή της διαγραμματικής απεικόνισης, αποτελεί μια νέα πρόταση για τον μελετητή του εν λόγω κλάδου δικαίου: το σύστημα των 151 διαγραμμάτων φιλοδοξεί να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να ανακαλεί και να αποτυπώνει στη μνήμη του, να συγκρίνει και να κατευθύνεται, με ταχύτητα και σαφήνεια ως προς το δικονομικό ζήτημα που ερευνά.
Τα `Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας` φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου για την ύλη της Πολιτικής Δικονομίας, για την κατανόηση της δομής της και την εξοικείωση μ` αυτήν, και αφετέρου μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της ερμηνείας της.
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν 4055/2012, αλλά και η θετική απήχηση που είχε η πρώτη έκδοση του έργου `Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας` δημιούργησαν την ανάγκη για ενημέρωσή του και για κυκλοφορία της παρούσας δεύτερης έκδοσης.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εισαγωγικό σημείωμα 2ης έκδοσης και Εισαγωγή 1ης έκδοσης
Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων
Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης
Καθ' ύλην αρμοδιότητα
Κατά τόπον αρμοδιότητα
Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο
Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας
Διάδικοι
Ομοδικία
Συμμετοχή τρίτων στη δίκη
Πληρεξουσιότητα
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές
Εκθέσεις
Δικόγραφα
Επιδόσεις
Προθεσμίες
Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση
Ακυρότητες
Εγγυοδοσία
Δικαστικά έξοδα
Ευεργέτημα της πενίας
Ποινές
Απόπειρα συμβιβασμού
'Ασκηση της αγωγής
Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής
Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση
Συζήτηση στο ακροατήριο
Παρεμπίπτοντα
Διακοπή κι επανάληψη της δίκης
Κατάργηση και περάτωση της δίκης
Απόφαση
Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων
Δεδικασμένο
Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές
Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία
Ειδικές διατάξεις για τη διανομή
Ένδικα μέσα και ανακοπές
Ανακοπή και Τριτανακοπή
Ειδικές διαδικασίες
Ασφαλιστικά μέτρα
Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας
Διαιτησία
Αναγκαστική εκτέλεση