Διαγνωστικά φυλλάδια για τις μυολειτουργικές διαταραχές
Με οδηγίες χρήσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98421-4-3
Εκδόσεις Ρόδων, Θεσσαλονίκη, 2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 17.82 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
32 σελ.
Περιγραφή

Τα `διαγνωστικά φυλλάδια για τις μυολειτουργικές διαταραχές` απευθύνονται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τις αποκλίσεις του στοματοπροσωπικού συμπλέγματος.
Σε αυτά συμπεριλήφθηκαν συνειδητά οι διεπιστημονικές μέθοδοι διάγνωσης των ορθοδοντικών και των ωτορινολαρυγγολόγων. Η ιδιαιτερότητά τους είναι οι λεπτομερείς πρακτικές οδηγίες χρήσης, οι οποίες αποσκοπούν να βοηθήσουν τους/τις συναδέλφους που ασχολούνται με αυτό το θέμα.
Στα διαγνωστικά φυλλάδια που είναι δομημένα με απλό και εύχρηστο τρόπο, θεμελιώνονται γρήγορα και με σαφήνεια τα ευρήματα των διαγνωστικών ερωτημάτων. Στο πνεύμα μιας διαφανούς και προσανατολισμένης προς τον ασθενή προσέγγισης του θέματος, τα παραρτήματα: `Ενημέρωση ασθενών` και `Συμβόλαιο εργασίας` αποτελούν ένα χαρακτηριστικό ποιότητας για κάθε θεραπευτικό κέντρο. Τα `διαγνωστικά φυλλάδια για τις μυολειτουργικές διαταραχές` θεμελιώνουν επίσης και αναδεικνύουν τον ενδιάμεσο και τελικό απολογισμό αποτελεσμάτων και εξυπηρετούν έτσι την ενίσχυση των κινήτρων του ασθενή. Ένα άλλο φύλλο είναι η `Πιστοποίηση θεραπείας`, όπου μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας επιβραβεύεται και αναδεικνύεται η επιτυχία.
Στο σύνολό τους τα `διαγνωστικά φυλλάδια για τις μυολειτουργικές διαταραχές` είναι ένα καινοτόμο και ολοκληρωμένο διαγνωστικό σύστημα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Οδηγίες
Εισαγωγή
Προσωπικά στοιχεία
Ιστορικό
Διεπιστημονική καταγραφή ευρημάτων
Σώμα
Αναπνοή
Έξεις
Στοματοπροσωπικό σύμπλεγμα
- Χείλη
- Μασητήριοι μύες
- Γλώσσα
- Στοματική στερεογνωσία
- Υπερώα
- Κατάποση
Παρατηρήσεις
Διαταραχές λόγου, ομιλίας, φωνής και επικοινωνίας
Ενημέρωση ασθενών
Συμβόλαιο θεραπείας
Βιβλιογραφία
Διαγνωστικά φυλλάδια για τις μυολειτουργικές διαταραχές
Παράρτημα
Ενημέρωση ασθενών
Συμβόλαιο θεραπείας
Πιστοποίηση