Δημόσιο χρέος
Θεωρία και ελληνική εμπειρία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1011-8
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 20.24 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 425 γρ, 200 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Η μελέτη αυτή έχει αντικείμενο τη διερεύνηση της έννοιας του δημόσιου χρέους και της δυναμικής του, την εξέταση της εξέλιξης του δημόσιου χρέους, των δαπανών εξυπηρέτησής του καθώς και του παράγοντα που το προκαλεί στη χώρα μας, ήτοι των δημόσιων ή δημοσιονομικών ελλειμμάτων, και τη σύγκριση των βασικών δημοσιονομικών μεγεθών Ελλάδας-ΕΟΚ, ώστε να διαπιστωθεί η σχετική σημασία του προβλήματος, και, τέλος, τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων των δημόσιων ελλειμμάτων στη χώρα μας και στην ποσοστικοποίηση των επιδράσεών τους. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
3. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
4. ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ