Δημόσιο διεθνές δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-907-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 58.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
608 σελ.
Περιγραφή

Η έκδοση αυτή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (ή του Διεθνούς Δικαίου) εμπεριέχει τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές στις εξελίξεις της νομοθεσίας, της νομολογίας και της πρακτικής στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Οι βασικές θέσεις ως προς τους ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου και προς τα επιτεύγματα και τις σοβαρές αδυναμίες του συστήματος δεν έχουν αλλάξει.
Με το παρόν έργο παρουσιάζεται ο κορμός του διεθνούς δικαίου. Ο κλάδος του διεθνούς δικαίου (συμβατικό και εθιμικό δίκαιο, διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνείς οργανισμοί, διεθνείς οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη, περιβάλλον και βιοτεχνολογία, ανθρωπιστικό δίκαιο και δίκαιο των ένοπλων συρράξεων, διεθνής ευθύνη κ.λπ.) έχει λάβει τέτοια έκταση, ώστε και αυτός ο κορμός του διεθνούς δικαίου να επηρεάζεται από τα συνεχώς διευρυνόμενα αντικείμενα των ρυθμίσεων.
Το διεθνές δίκαιο, αγκαλιάζοντας όλους τους λαούς, στοχεύει την παγκόσμια ειρήνη, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη. Σε αυτό ωστόσο εμπεριέχονται και ρυθμίσεις για τις ακραίες περιπτώσεις των ενόπλων συρράξεων.
Το διεθνές δίκαιο, ή δημόσιο διεθνές δίκαιο είναι το νομικό σύστημα το οποίο διέπει τη διεθνή κοινότητα. Η διεθνής κοινότητα ανατροφοδοτεί τους παράγοντες που την αποτελούν. Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο ρυθμίζει ολοένα περισσότερους τομείς της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αναμφίβολα τα κυριότερα αντικείμενα της ρύθμισης παραμένουν η εξασφάλιση της ειρήνης, η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών και η απομάκρυνση της χρήσεως βίας μεταξύ των κρατών, η αναβάθμιση της αξίας του ανθρώπου και η διεθνής συνεργασία σε όλους τομείς. Δεδομένου ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου αναφέρονται τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, η ενασχόληση με το δίκαιο αυτό εμπλέκει όχι μόνο τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή όργανα αλλά και τα εσωτερικά όργανα του κράτους και τους απλούς πολίτες., καθώς και εκείνους που προσβλέπουν στη δημιουργία μιας διεθνούς κοινωνίας των πολιτών. Οι χρήστες (users) του διεθνούς δικαίου είναι λοιπόν αναρίθμητοι. Εντυπωσιακή είναι παγκοσμίως η παρέμβαση του νομικού επιστήμονα και ιδίως του εσωτερικού δικαστή στην ερμηνεία και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων.
[...]
Το έργο συνοδεύεται από τους αναγκαίους χάρτες προς ενημέρωση των αναγνωστών, καθώς επίσης και από αλφαβητικό ευρετήριο.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 'ΧΡΗΣΤΕΣ' ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΗΓΕΣ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΘΙΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΛΗΞΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ Ή ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΛΛΟΙ (ΝΕΩΤΕΡΟΙ) ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Η ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΛΙΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΥΘΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΣΤΟ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΑΣΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΟΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Η ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Η ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ι
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
Ο ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΧΑΡΤΕΣ