Δημιουργία και διαχείριση δικτυακών τοπίων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8050-48-8
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2001
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
18 x 25 εκ., 373 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00