Δάσκαλοι - καθηγητές της γαλλικής γλώσσας στα ελληνικά σχολεία του 19ου αιώνα
Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία: Συμβολή στη διδασκαλία και διάδοση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99597-5-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 39.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 848 γρ, 398 σελ.
Περιγραφή

Οι έως τώρα αξιόλογες μελέτες και διατριβές πάνω στη συνολικότερη παρουσία της γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας στην Ελλάδα δίνουν ελάχιστες πληροφορίες για τους `εργάτες της εκπαίδευσης`, που προήγαγαν αποφασιστικά αυτή την παρουσία.
Η συγκεκριμένη εργασία φιλοδοξεί να καλύψει το κενό: Παρουσιάζει και βιογραφεί όσους διδασκάλους και καθηγητές -Έλληνες και ξένους- δίδαξαν γαλλικά στα σχολεία, κυρίως του ελληνικού κράτους, δημόσια και ιδιωτικά. Επίσης καταγράφει και το συγγραφικό τους έργο, κυρίως εκείνο που αναφέρεται στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, παρακολουθώντας πώς αυτό αξιολογήθηκε και σε ποιο βαθμό χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ι. Περίοδος 1828-1832
'Κοινά σχολεία'
Αλληλοδιδακτικά σχολεία
Ελληνικά σχολεία
Κρατικά σχολεία κατά την Καποδιστριακή περίοδο
ΙΙ. Περίοδος 1833-1900
Γενική εικόνα
Το εκπαιδευτικό δίκτυο σε πίνακες
Η περίπτωση των Στρατιωτικών Σχολών
Επιλεγμένη βιβλιογραφία
2. Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Περίοδος 1828-1832: Γενική θεώρηση
ΙΠερίοδος 1833-1900
Δημόσια σχολεία
Σχολεία 'ειδικού καθεστώτος'
Ιδιωτικά σχολεία - Ιδιαίτερα μαθήματα
Η σχολική πραγματικότητα
3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Γενικές θέσεις και ρυθμίσεις
Αριθμητικά στοιχεία και εθνικότητα
Σπουδές - Γνώσεις - Τίτλοι
Συγγραφική δραστηριότητα
4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΗΓΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
RESUME