ΔαSOS με τη Νέλη το κουνέλι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9578-00-4
BooKaRoo, Αθήνα, 9/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
Περιγραφή

Στη δεύτερη περιπέτεια της Hip Hop παρέας των ζώων τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Νέλη το κουνέλι που μέσα από την ανάγκη της επιβίωσης καταφέρνει να αφυπνίσει ανθρώπους και ζώα για τη διάσωση του δάσους και την ανάπτυξη οικολογικών μεθόδων και ανακύκλωσης.

Add: - Upd: 2021-07-22 14:52:18