Γυναίκες αντισταθείτε
Γυναικεία προβλήματα: Μελέτες - δοκίμια
Κυκλοφορεί
Περίγραμμα, Αθήνα, 2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 186 γρ, 132 σελ.
Περιγραφή

Το Γυναικείο Πρόβλημα έχει να παρουσιάσει τεράστια άλματα προόδου το τελευταίο διάστημα, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ψηφίστηκαν νόμοι οι οποίοι εναρμονιζόμενοι με το πνεύμα της Συνθήκης της Ρώμης και το Κοινοτικό Δίκαιο της ΕΕ, έδωσαν στο καταπιεσμένο άλλοτε σκληρά, γυναικείο φύλο όλη την αξιοπρέπεια που δικαιούνταν. Νόμοι που καθόριζαν την ισότιμη θέση των γυναικών, στα πλαίσια της οικογένειας, της εργασίας, γενικά της κοινωνίας.

Όμως παρ` όλη την αναμφισβήτητη αυτή πρόοδο στην επαγγελματική, προσωπική και κοινωνική καταξίωση, πολλά ακόμη βήματα πρέπει να γίνουν για να εξαλειφθούν οι νέες μορφές διάκρισης και οι παγίδες που εξακολουθούν να ελλοχεύουν. Προς τούτο επιβάλλεται εκ των πραγμάτων να γίνει μια ακόμη προσπάθεια για την αλλαγή κυρίως της νοοτροπίας των πολιτών, ανδρών και γυναικών. Για το καλό και την ανέλιξη όλης της κοινωνίας γενικά, γιατί όπου υπάρχουν δούλοι δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή ελευθερία και για το σύνολο, αφού ως απεδείχθη οι ανελεύθερες καταστάσεις μόνο τους τυράννους και την γέννηση νέων τυράννων ευνοούν. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)