Γρύλλος
Περί του τα άλογα λόγω χρήσθαι (Αν τα ζώα έχουν λογική)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-269-165-6
Στιγμή, Αθήνα, 12/1996
1η έκδ., Ελληνική, Νέα, Ελληνική, Αρχαία
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Αρχαία
€ 9.05 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
22 x 15 εκ, 106 σελ.
Περιγραφή

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ τοποθετείται μεταξύ του 40 και του 50 μ.Χ. και ο θάνατός του ανάμεσα στο 120 και στο 130 μ.Χ. Γεννήθηκε στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας καί, αν εξαιρέσει κανείς το διάστημα πού πέρασε σε ταξίδια και περιοδείες, έζησε στην πόλη αυτή το μεγαλύτερο μέρος μιας μακράς, ενδιαφέρουσας καί τιμημένης ζωής, στηριγμένης στην οικογενειακή συνοχή καί σε πολλούς καί σημαίνοντες φίλους. Η βασικότερη πηγή για τη ζωή του, εκτός από μερικές επιγραφικές καί χρονογραφικές μαρτυρίες, είναι το (σωζόμενο) έργο του· σε αυτό περιλαμβάνονται, όπως είναι γνωστό, μία σειρά συγκριτικών βιογραφιών επιφανών Ελλήνων καί Ρωμαίων, στοιχημένων ανά ομόλογα ζεύγη, οι Βίοι Παράλληλοι, καί μία μεγάλη ομάδα ετερογενών συγγραμμάτων, πού καταχρηστικά ονομάστηκαν όλα Ηθικά επειδή στην έκδοση των συγγραμμάτων αυτών από τον Μάξιμο Πλανούδη (τέλη του 13ου - αρχές του 14ου αιώνα) προτάχθηκαν τα έργα εκείνα τα όποια δικαιολογούσαν αυτόν τον τίτλο. Τα περισσότερα από τα έργα των Ηθικών είναι καταγραμμένα σε έναν κατάλογο με αρκετές παραλείψεις καί απροσεξίες, πού σώθηκε με την επωνυμία `κατάλογος του Λαμπρία`· το όνομα αποδόθηκε ψευδεπίγραφα σε γιο του Πλουτάρχου. Συμψηφίζοντας τις πληροφορίες της παράδοσης καί με βάση την έκδοση του Ερρίκου Στεφάνου το 1572 οι μελετητές των Ηθικών έχουν σήμερα καταλήξει σε έναν κατάλογο εβδομήντα οκτώ περίπου σωζόμενων έργων, μερικών από τα οποία ή γνησιότητα αμφισβητείται. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]