Γραμματική της ελληνικής γλώσσας
Greek grammar : A comprehensive grammar of the modern language (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-378-082-3
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 10/1999
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 25.35 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 495 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Η εργασία αυτή στοχεύει σε μια συγχρονική ερμηνευτική και περιγραφική ανάλυση της σύγχρονης ελληνικής, η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες της στην προφορική και γραπτή επικοινωνία. Πρόθεση των συγγραφέων είναι να μπορεί η γραμματική αυτή να χρησιμοποιηθεί από ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων - από εκείνους που έχουν μια βασική μόνο γνώση της ελληνικής, μέχρι και αυτούς που επιδεικνύουν υψηλή επάρκεια στη γραπτή ή/και στην προφορική επικοινωνία. Η γλωσσική ποικιλία που περιγράφεται είναι, κατά κύριο λόγο, αυτή που χρησιμοποιείται από τους φυσικούς ομιλητές της ελληνικής, που κατοικούν στα αστικά κέντρα της Ελλάδας και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση. Δεν επιχειρείται η παρουσίαση όλων των εναλλακτικών ποικιλιών που είναι ακόμα σε χρήση στις μέρες μας, ούτε και της πληθώρας των ποικιλιών που απαντούν στην ελληνική ποίηση και πεζογραφία. Ωστόσο, αναφέρονται δευτερευόντως διάφοροι εναλλακτικοί τύποι της μορφολογίας που απαντούν στη λογοτεχνία, καθώς επίσης και συγκεκριμένοι τύποι της καθαρεύουσας που απαντούν σε διάφορες περιπτώσεις.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Σύμβολα
Συντομογραφίες
ΜΕΡΟΣ Α: ΤΟ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Το φωνολογικό σύστημα
2. Το γραφικό σύστημα
ΜΕΡΟΣ Β: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
1. Άρθρα
2. Ουσιαστικά
3. Επίθετα
4. Επιρρήματα
5. Αντωνυμίες και προσδιοριστές
6. Αριθμητικά
7. Ρήματα
8. Παραγωγική μορφολογία
ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΥΝΤΑΞΗ
1. Το ρήμα και η ρηματική φράση
2. Το ουσιαστικό και η ονοματική φράση
3. Το επίρρημα και η επιρρηματική φράση
4. Η πρόθεση φράση
5. Η πρόταση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ