Γνωστική θεραπεία της σχιζοφρένειας
Cognitive Therapy of Schizophrenia (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-3383-1
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 5/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 25.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 628 γρ, 340 σελ.
Περιγραφή

Για ΜΕΓΑΛΟ χρονικό διάστημα οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έβλεπαν τη σχιζοφρένεια ως μια διαταραχή που δεν ανταποκρινόταν σε καμία άλλη θεραπεία εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή. Τις τελευταίες δεκαετίες αυτό αποδείχτηκε πως δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι που έχουν σχιζοφρένεια μπορούν να ωφεληθούν από διάφορες ψυχοκοινωνικές θεραπείες, όπως είναι η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες, τα συμβολικά προγράμματα οικονομίας, η ψυχοεκπαίδευση κ.ά. Το βιβλίο αυτό, στηριγμένο σε νέα εμπειρικά δεδομένα, παρουσιάζει μια από τις νεότερες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις στη σχιζοφρένεια: τη γνωστική θεραπεία. Η γνωστική θεραπεία επιτρέπει στον θεραπευτή να οργανώσει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλαίσιο και να εστιάσει στα συμπτώματα που δυσχεραίνουν την καθημερινή ζωή των ατόμων με σχιζοφρένεια. Το βιβλίο καταρρίπτει την άποψη ότι οι άνθρωποι με σχιζοφρένεια δεν επικοινωνούν εύκολα, ενώ προτείνει μεθόδους για την αύξηση της πρωτοβουλίας, για την αποφυγή υποτροπής κ.ά. Περιγράφονται με λεπτομέρειες όχι μόνο οι παρεμβάσεις της θεραπείας αλλά και οι εννοιολογικές βάσεις στις οποίες στηρίζονται οι παρεμβάσεις αυτές. Με τα εργαλεία που προσφέρει το βιβλίο, ο θεραπευτής θα μπορέσει να αναπτύξει μια σταθερή, ευεργετική σχέση με τον θεραπευόμενο, βοηθώντας τον να μειώσει το άγχος του και να γίνει πιο λειτουργικός.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Κεφ. 1: Τι είναι η σχιζοφρένεια;
Κεφ. 2: Τα ερευνητικά δεδομένα για τις αποτελεσματικές θεραπείες της σχιζοφρένειας
Κεφ. 3: Πρώιμη παρέμβαση
Κεφ. 4: Η θεραπευτική σχέση
Κεφ. 5: Η αξιολόγηση
Κεφ. 6: Η εξατομικευμένη διατύπωση της περίπτωσης και ο θεραπευτικός σχεδιασμός
Κεφ. 7: Καθοδηγώντας τον πελάτη στη θεραπεία
Κεφ. 8: Η ψυχοεκπαίδευση και η ομαλοποίηση
Κεφ. 9: Η διατύπωση της περίπτωσης και η παρέμβαση στις παραληρητικές ιδέες
Κεφ. 10: Η διατύπωση της περίπτωσης και η παρέμβαση στις ψευδαισθήσεις
Κεφ. 11: Η παρεμβολή στη σκέψη, τα φαινόμενα παθητικότητας και η διαταραχή της σκέψης (τυπική)
Κεφ. 12: Τα αρνητικά συμπτώματα]
Κεφ. 13: Συνοδές διαταραχές-συννοσηρότητα]
Κεφ. 14: Η πρόληψη της υποτροπής και η λήξη της θεραπείας
Κεφ. 15: Δυσκολίες στη θεραπεία
Παράρτημα 1: Κλίμακες για την εκτίμηση της υγείας του έθνους (Health of the Nation Rating Scales)
Παράρτημα 2: Κλίμακες εκτίμησης ψυχωσικών συμπτωμάτων (Psychotic Symptom Rating Scales)
Παράρτημα 3: Κλίμακα εκτίμησης της θεωρίας της ψύχωσης (Theory of Psychosis Rating Scales)
Παράρτημα 4: Ενημερωτικά φυλλάδια
Παράρτημα 5: Φυλλάδια διατύπωσης και Ημερολόγια καταγραφής
Βιβλιογραφία
Συμπληρωματική βιβλιογραφία
Ευρετήριο
Οι συγγραφείς