Γνώμαι
Περί ιατρικής, ιατρών και νοσημάτων
Κυκλοφορεί
Στιγμή, Αθήνα, 3/2002
Ελληνική, Νέα
€ 6.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
18 x 13 εκ, 78 γρ, 60 σελ.