Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: Η Ευρώπη του Νότου
Langue, société, histoire
L' Europe du Sud
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87140-0-7
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, 2002
1η έκδ.
Γλώσσα: Γαλλικά || Ελληνική, Νέα
€ 5.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 195 γρ., 84 σελ.
Περιγραφή

Στο μικρό αυτό δίγλωσσο βιβλίο συγκεντρώνονται κείμενα που αποτέλεσαν τη σειρά ομιλιών στην Expolangues που έγινε στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2001. Το θέμα ήταν η διαπλοκή γλώσσας, κοινωνίας και ιστορίας στην Ευρώπη του Νότου. Αυτή η σειρά ομιλιών προανήγγειλε, ουσιαστικά, το συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 11-12 Νοεμβρίου 2001 με θέμα «Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: τα Βαλκάνια». (...) Η ετήσια συμμετοχή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στην Expolangues, που γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει στόχο να προβάλλει στο εξωτερικό θέματα που αφορούν την ελληνική γλώσσα, μέσα από μια οπτική ανοιχτή και ευαίσθητη στα ευρύτερα πολιτισμικά δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποδοχή της οποίας έτυχαν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι σχετικές εκδόσεις -5 τον αριθμό- βεβαιώνει ότι ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε. Ο δίγλωσσος χαρακτήρας των εκδόσεων δεν εξασφαλίζει απλώς την πρόσβαση σ` ένα ευρύτερο, μη ελληνόφωνο κοινό, αλλά, παράλληλα, υπηρετεί την αντίληψη ότι η καλλιέργεια μιας γλώσσας δεν προωθείται με έναν εσωστρεφή απομονωτισμό αλλά με όρους πολυφωνίας. Και η μετάφραση λειτουργεί σ` αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ.Α. Φατούρου, Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
PREFACE PAR D.A. Fatouros, President du Centre de la Langue Grecque
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μ. Σγάρτσου, Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
PREFACE PAR M. Sgartsou, Chef de section de la Direction des relations internationales en matiere d' education du Ministere de l' Education Nationale et des Cultes
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, Α.-Φ. Χριστίδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας)
INTRODUCTION, A.-F. Christidis (Universite Aristote de Thessalonique/Centre de la Langue Grecque)
ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, Claude Truchot (Πανεπιστήμιο Marc Bloch, Στρασβούργο)
LANGUES ET MONDIALISATION EN EUROPE, Claude Truchot (Universite Marc Bloch, Strasbourg)
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ, Emma Martinell Gifre (Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης)
LE VOYAGE ET LE CONTACT ENTRE LES LANGUES: LA CONNAISSANCE DES AUTRES ET DE LEURS LANGUES, Emma Martinell Giffre (Universite de Barcelone)
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: 18ος-20ός ΑΙΩΝΑΣ, Έλλη Σκοπετέα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
LA CONSCIENCE LINGUISTIQUE DANS LES BALKANS: XVIIIEME - XXEME SIECLES, Ellie Skopetea (Universite Aristote de Thessalonique)
Η «ΓΛΩΣΣΑ ΦΕΤΙΧ»: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, Georges Drettas (Centre nationale de recherches scientifiques, Παρίσι)
LA «LANGUE FETICHE»: PEDAGOGIE ET REALITE LANGAGIERE DANS LES BALKANS, Georges Drettas (Centre national de recherches scientifiques, Paris)
Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Λουκάς Δ. Τσιτσιπής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
LA SITUATION SOCIOLINGUISTIQUE EN GRECE, Lukas D. Tsitsipis (Universite Aristote de Thessalonique)

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00