Γλώσσα Α΄ δημοτικού: Γράμματα, λέξεις, ιστορίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-06-2452-6
Ελληνική, Νέα
€ 1.80 ( περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 204 γρ, 79 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία των κειμένων αυτών, οι οποίες αφορούν τους βασικούς άξονες, καθώς και τις κατηγορίες των διδακτικών στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για το Δημοτικό, και ιδιαίτερα για την A΄ τάξη.