Για μια καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας
Ηθική και δεοντολογία, τεκμήρια και εμπειρία
Better Mental Health Care (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6863-79-0
Τόπος, Αθήνα, 9/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 28.27 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 674 γρ, 309 σελ.
Περιγραφή

Πως θα μπορούσαν οι ψυχικά πάσχοντες να έχουν πρόσβαση σε αρτιότερες και αποδοτικότερες υπηρεσίες ψυχικής υγείας;
Οι συγγραφείς απαντώντας σ` αυτό το καίριο ερώτημα τονίζουν τη ζωτική σημασία που έχουν:
- η ηθική βάση
- η τεκμηρίωση
- οι εμπειρικές πρακτικές.
Το βιβλίο αποτελεί έναν αναλυτικότατο οδηγό για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στo πλαίσιo της κοινοτικής ψυχιατρικής, καταδεικνύοντας με εμφανή τρόπο ότι η κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας είναι η ισορροπία ανάμεσα στο κοινοτικό και το νοσοκομειακό σύστημα υπηρεσιών.
Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση και η υψηλή ποιότητα κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, θα πρέπει να ξεπεραστούν ποικίλα εμπόδια, όπως η ανεπαρκής χρηματοδότηση, η ασυλική λογική και η άνιση κατανομή των πόρων, η έλλειψη επαγγελματιών υγείας ειδικευμένων στην ψυχική υγεία, ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, το κοινωνικό στίγμα, θέματα που αναλύονται εκτενώς στο βιβλίο.
Ως προς τη χώρα μας, το βιβλίο συμβάλλει ουσιαστικά στον εμπλουτισμό του προβληματισμού για τη θετικότερη έκβαση της `ημιτελούς` ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

`...οι συγγραφείς αξίζουν θερμά συγχαρητήρια για τη συνεισφορά τους στην προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ένα βιβλίο που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες του τομέα, αυτούς που οργανώνουν και σχεδιάζουν μία υπηρεσία, τις οικογένειες αλλά και τους χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας`.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης
Καθηγητής Στέλιος Στυλιανίδης
Πρόλογος
Καθηγητής Benedetto Saraceno
Ξεκινώντας το ταξίδι: η χαρτογράφηση της διαδρομής
Η ψυχική ηγεία του πληθυσμού και η φροντίδα στην κοινότητα
Ιστορικό πλαίσιο
Η ηθική βάση για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας
Οι βάσει τεκμηρίων πρακτικές για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας
Οι βάσει τεκμηριωμένης εμπειρίας πρακτικές για τη φροντίδα της ψυχικής υγείας
Η γεωγραφική διάσταση: το επίπεδο χώρας/περιφέρειας
Η γεωγραφική διάσταση: το τοπικό επίπεδο
Η γεωγραφική διάσταση: το ατομικό επίπεδο
Η διάσταση του χρόνου: η φάση της εισαγωγής δεδομένων
Η διάσταση του χρόνου: η φάση της διαδικασίας
Η διάσταση του χρόνου: η φάση της έκβασης
Ο κεντρικός ρόλος του προσωπικού για μια καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας
Τεκμηριωμένες δράσεις για την καλύτερη φροντίδα της ψυχικής υγείας
Ευρετήριο όρων και κύριων ονομάτων