Γεωχωροπληροφορική τοπογραφία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-418-353-1
Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 11/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 61.06 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 1,896 γρ, 967 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες και είναι μια προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης των περισσοτέρων συνιστωσών της τοπογραφίας όπως αυτή έχει εξελιχθεί σήμερα και έχει διαμορφώσει το χώρο της γεωχωροπληροφορικής ή Geospatial Information όπως αποκαλείται διεθνώς.
Στόχος του παρόντος είναι να δώσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές βάσεις στα σημαντικότερα ζητήματα της Τοπογραφίας έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να πετύχει άμεσα πρακτικά αποτελέσματα και ταυτόχρονα να μπορεί να κατανοήσει σε βάθος τα υπάρχοντα λογισμικά που καλύπτουν την περιοχή. Για το λόγο αυτό υπάρχει συνοδευτικό CD το οποίο περιέχει 19 αυτοτελή εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία αναπτύχθηκαν από το συγγραφέα για το σκοπό αυτό.
Στόχος επίσης είναι για μεν τον ενασχολούμενο με εφαρμογές της τοπογραφίας (περιβαντολόγο, γεωλόγο, γεωγράφο, μηχανικό, γεωπόνο, δασολόγο, γεωτεχνικό, κτλ.) να αποτελέσει πηγή γνώσεων για την ευρύτερη περιοχή ώστε να βοηθηθεί περισσότερο στην αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων καθώς και στην ανάθεση τέτοιου είδους εργασιών σε επαγγελματίες τοπογράφους στις οποίες θα μπορεί να ελέγξει καλύτερα τα αποτελέσματά τους, για δε τον επαγγελματία τοπογράφο να αποτελέσει αναφορά θεωρίας και πράξης. [...]


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΓΕΩΜΑΤΡΙΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΣΠ - GIS
ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΨΜΕ) - DIGITAL TERRAIN MODELS (DTM) - Ή ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (ΨΥΜ) - Ή DIGITAL ELEVATION MODELS (DEM)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ