Γεωγραφία νεωτερική
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-05-0914-4
Ελληνική, Νέα
€ 23.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 12 εκ, 514 σελ.
Περιγραφή

Η «Γεωγραφία Νεωτερική» αποτελεί πολύτιμη πηγή στην διερεύνηση των προβλημάτων, όσα ανάγονται στη δομή και στη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας στον φθίνοντα ΙΗ` αιώνα. Οι δύο συγγραφείς εργάστηκαν με την ευαισθησία και την ευσυνειδησία του κοινωνιολόγου, αφού δεν αρκέστηκαν να καταγράψουν ή να περιγράψουν τα κοινωνικά φαινόμενα, αλλά προσπάθησαν να τα αναλύσουν και, συχνά, να τα ερμηνεύσουν. Είναι από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη φορά που επιχειρείται από έλληνα συγγραφέα η ανατομία της ελληνικής κοινωνικής και οικονομικής ζωής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Γραμμένη, εξάλλου, σε δημοτικό λόγο, είναι επίσης από τα πρώτα κείμενα όπου το θέμα της γλώσσας εξετάζεται στη θεωρητική του βάση και όπου η χρησιμοποίηση της γλωσσικής αυτής μορφής προβάλλει ως απαραίτητη και αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος: η όσο ευρύτερη συμμετοχή στην παιδεία.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: Περί της γήινης σφαίρας εν γένει
Περί των τεσσάρων μερών της Γης, και των νησιών
Περί θαλάσσης
Περί Πόλων και του Ισημερινού Κύκλου
Περί των 4 κέντρων του κόσμου
Περί μέτρων, μετρήσεως, Μεσημβρινού και Παραλλήλων
Διακεκαυμένη
Εύκρατες ζώνες
Κατεψυγμένες ζώνες
Περί χαρτών και χρήσεως αυτών
Ορισμοί μερικών γεωγραφικών όρων
Διαίρεση γενική της γήινης σφαίρας
Κατάλογος των... μητροπόλεων και πρωτευουσών
Περί διαφόρων θρησκειών
Περί των διαφόρων γλωσσών των κατοίκων της Γης
Περί μορφής και διαφόρων χρωμάτων των κατοίκων της Γης
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Περί της Ευρώπης εν γένει
Επιτομή χρονολογική και ιστορική των μεταβολών της Ελλάδος
Περί της Ελλάδος
Περί της Πελοποννήσου
Περί της κυρίως Ελλάδος
Περί της Θεσσαλίας
Περί της Ηπείρου
Περί της Μακεδονίας
Περί της Θράκης
Περί των ανατολικών νησιών της Ευρωπαϊκής Ελλάδος όπου είναι εις το Αιγαίο Πέλαγος
Περί των δυτικών νησιών της Ελλάδος όπου είναι εις το Ιόνιο Πέλαγος
Περί της Ταρτατίας της Οζού
Περί της Βλαχομπογδανιάς
Περί της Μολδοβίας
Περί της Βλαχίας
Περί της Βουλγαρίας
Περί της Σερβίας
Περί της Μπόσνας
Περί της Κροατίας
Περί της Δαλματίας
Περί της Ιταλίας
Περί της Σπανίας
Περί της Πορτουγαλλίας
Περί της Φράντζας
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ