Γενική και ειδική διδακτική μεθοδολογία
Ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα: Παιδαγωγικά θέματα: Σχέδια διδασκαλίας: Διαθεματική προσέγγιση της σχολικής γνώσης
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-91733-1-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 720 γρ, 342 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα των εκπαιδευτικών (Καθηγητών, Δασκάλων, Νηπιαγωγών) όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της Εκπαίδευσης και βοηθάει ιδιαίτερα όλους τους υποψήφιους, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. για διορισμό στη Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Στα κεφάλαια του βιβλίου αυτού συμπεριλαμβάνονται όλα τα περιεχόμενα της εξεταστέας ύλης των Παιδαγωγικών, τα οποία ορίζονται τόσο για την `Πρώτη Θεματική Ενότητα: Γνωστικό αντικείμενο` (Σχέδια Διδασκαλίας) όσο και για τη `Δεύτερη Θεματική Ενότητα: Γενική και Ειδική διδακτική μεθοδολογία - Ψυχοπαιδαγωγικά Θέματα` των θεμάτων του διαγωνισμού αυτού.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Εισαγωγή: Έννοια της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Μεθοδολογίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
- Οι τρεις βασικοί παράγοντες της Παιδαγωγικής Διαδικασίας - Μάθησης. Ο Δάσκαλος, ο Μαθητής και τα Μορφωτικά αγαθά - Πολιτιστικά Αγαθά - Πολιτισμός
- Η Διδασκαλία 'των Μορφωτικών Αγαθών' - Διδασκαλία του Πολιτισμού - Διδασκαλία των περιεχομένων των μαθημάτων
- Γενικά ψυχοπαιδαγωγικά θέματα της καθημερινής σχολικής ζωής: Πρακτική αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων των μαθητών
- Σχέσεις μεταξύ μαθητών - εκπαιδευτικών - γονέων και συνεργασία εκπαιδευτικών - γονέων για επίλυση προβλημάτων των παιδιών και των εφήβων
- Γενικά παιδαγωγικά θέματα σχέσεων σχολείου και κοινωνίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
- Η έννοια της παιδαγωγικής διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης
- Προγραμματισμός / Σχεδιασμός ή Οργάνωση / Αρχιτεκτονική της διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητας
- Γενικοί σκοποί και ειδικοί στόχοι της διδασκαλίας
- Μέθοδος ή Μέθοδοι διδασκαλίας - Στρατηγική της διδακτικής πράξης
- Μορφές διδασκαλίας (διάφορες μορφές του λόγου / διαλόγου: δασκαλοκεντρικές - μικτές - μαθητοκεντρικές - ομαδοκεντρικές)
- Χρήση εποπτικών και άλλων διδακτικών μέσων
- Διδακτικές ενέργειες, που αποτελούν την πορεία ή τις φάσεις ή τα στάδια της διδασκαλίας
- Διδακτική Μεθοδολογία μιας ωριαίας Διδασκαλίας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας τόσο από το πρωτότυπο όσο και από τη μετάφραση
- Σχέδια Διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων ειδικότητας για μια διδακτική ώρα
- Τρόποι και τεχνικές Αξιολόγησης των μαθητών και της Διδασκαλίας
- Διαθεματική Προσέγγιση της Σχολικής Γνώσης τόσο στο Νηπιαγωγείο όσο και στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση